Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení a ochrany včetně dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

 

I. Kontaktní údaje pro zaslání žádostí a dotazů

Žadatelé náležící do skupiny osob v § 161 stavebního zákona mohou předat písemnou žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení včetně odpovídající dokumentace svého záměru jedním z těchto způsobů:

  • e-mailem - formulář ve formátu DOC, přílohy ve formátu PDF nebo JPG - na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • poštou na adresu: DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek.

Stáhnout formulář

 

II. Požadované podklady

Žádost musí obsahovat:

  • kontaktní údaje žadatele, popř. korespondenční adresu pro doručení vyjádření DISTEP a.s. a fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření,
  • název stavby včetně určení lokality výstavby a její stručný popis,
  • situace stavby, situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavby), popř. projektová dokumentace.

 

III. Způsob úhrady

Společně s vyjádřením k existenci inženýrských sítí  a zařízení bude odeslán běžný daňový doklad obsahující platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem na účet DISTEP a.s.

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně DISTEP a.s. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení DISTEP a.s. zpoplatňovány dle níže uvedeného sazebníku.

 

IV. Lhůta pro zpracování žádosti

Standardní lhůta pro vyřízení požadavku je 30 dnů od doručení žádosti na DISTEP a.s. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na služby poskytované DISTEP a.s., se může lhůta na zpracování požadavku překročit.

 

Sazebník

Při poskytování služeb a údajů uvedených v tomto ceníku jsou uplatněny ve smyslu ustanovení zákona č. 526/90 Sb. o cenách smluvní ceny.

Položka Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč DPH v %
Stanovisko (vyjádření) k existenci inženýrských sítí a zařízení, k záměrům a projektové dokumentaci staveb jiných investorů a poskytnutí tištěných, resp. kopírovaných mapových podkladů provozovaných zařízení v potřebném rozsahu vč. poštovného 198,00 42,00 240,00 21
Předání digitálního zaměření provozovaných vedení a zařízení elektronickou poštou 496,00 104,00 600,00 21
Vytyčení podzemního vedení a zařízení v terénu vč. dopravy – za první hodinu práce 992,00 208,00 1200,00 21
Vytyčení podzemního vedení a zařízení v terénu vč. dopravy – každá další půlhodina práce 298,00 62,00 360,00 21

Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení z důvodu havárie je vydáváno operativně a není zpoplatněno. Jeho platnost je však omezena na 15 dní.