DISTEP a.s. je držitelem licence na rozvod tepelné energie. Tepelnou energii pro vytápění a teplou vodu dodáváme prostřednictvím svých rozvodných tepelných zařízení, která zahrnují cca 41 km tras pro rozvod tepelné energie pro ústřední vytápění a teplou vodu, 66 předávacích stanic a 293 objektových předávacích stanic. Tepelnou energii nakupujeme od společnosti Veolia Energie ČR, a. s. Tepelnou energii pro ústřední vytápění a teplou vodu dodáváme do 1164 fakturačních odběrných míst, z nichž 958 je převážně bytového charakteru a 206 nebytového charakteru, což jsou především školy, školky, obchody, restaurace apod. V současné době zásobujeme tepelnou energií a teplou vodou 18 296 domácností ve Frýdku-Místku.

Ve složce Distribuce - Měrné spotřeby jsou k dispozici podrobné údaje k průběhu měrným spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

Ceník tepelné energie

Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2024 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

předběžné ceny
tepelné energie

od 1. 1. 2024

nárůst v %

(proti předběžným cenám 2023)

Dodávka ze SRT

943,90

13,50%

Dodávka v PS

847,90

13,49%

 

Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2023 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

předběžné ceny
tepelné energie

od 1. 1. 2023

Dodávka ze SRT

831,60

Dodávka v PS

747,10

 

 


Výsledné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a.s. za rok 2023 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

výsledné ceny tepelné energie za rok 2023

 

dodávka ze SRT

825,50

cena tepelné energie pro ústřední vytápění na patě objektu a cena tepelné energie pro ohřev teplé vody v objektové předávací stanici

dodávka v PS

738,80

cena tepelné energie pro ohřev teplé vody v centrální předávací stanici a cena tepelné energie pro ústřední vytápění v centrální předávací stanici

 

Výsledné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a.s. za rok 2022 v Kč/GJ bez DPH

úroveň předání

výsledné ceny tepelné energie za rok 2022

 

dodávka ze SRT

708,60

cena tepelné energie pro ústřední vytápění na patě objektu a cena tepelné energie pro ohřev teplé vody v objektové předávací stanici

dodávka v PS

635,80

cena tepelné energie pro ohřev teplé vody v centrální předávací stanici a cena tepelné energie pro ústřední vytápění v centrální předávací stanici

 

Vysvětlivky:

úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla (SRT): ÚT v NU a TV v OPS

úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici (PS): TV a ÚT v PS

ÚT – ústřední vytápění
TV – teplá voda
PS – předávací stanice
OPS – objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvod tepla
GJ – gigajoule