DISTEP a.s. je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie. Tepelnou energii pro vytápění a teplou vodu dodáváme prostřednictvím svých rozvodných tepelných zařízení, která sestávají z cca 41 km tras pro rozvod tepelné energie pro ústřední vytápění a teplou vodu, 63 předávacích stanic a 294 objektových předávacích stanic. Tepelnou energii nakupujeme od Veolia Energie ČR, a. s. Tepelnou energii pro ústřední vytápění a teplou vodu dodáváme do 1157 fakturačních odběrných míst, z nichž 962 je převážně bytového charakteru a 195 nebytového charakteru, což jsou především školy, školky, obchody, restaurace apod. V současné době zásobujeme tepelnou energii a teplou vodou cca 18 400 domácností ve Frýdku-Místku.

 

Ceník tepelné energie

Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2019

Ceny DISTEP a.s. v Kč/GJ

Úroveň předání

cena tepelné energie
od 1.1.2019

Nárůst %
(proti předběžné ceně 2018)

Dodávka ze SRT 583,30 5,90
Dodávka v PS 524,80 5,23Nákup tepelné energie od Veolia Energie ČR, a. s. v Kč/GJ 

  cena tepelné energie Nárůst v %
Nákup 359,60 4,99


Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla: ÚT v NU a TV v OPS.

Úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici: TV a ÚT v PS

ÚT - ústřední vytápění
TV - teplá voda 
PS - předávací stanice
OPS - objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvody tepla


Výsledné ceny tepelné energie bez DPH společnosti DISTEP a.s. za rok 2018

úroveň předání výsledná cena tepelné energie
 za rok 2018
 
dodávka ze SRT 564,80 Kč/GJ cena pro ústřední vytápění na patě objektu a cena pro ohřev teplé vody v objektové předávací stanici
dodávka v PS 509,90 Kč/GJ cena pro ohřev teplé vody v centrální předávací stanici

Vysvětlivky:
úroveň předání – dodávka ze SRT: ÚT v NU a TV v OPS
úroveň předání – dodávka v PS: TV a ÚT v PS
ÚT – ústřední vytápění
TV – teplá voda
PS – předávací stanice
OPS – objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvod tepla
GJ – gigajoule


Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2018

Ceny DISTEP a.s. v Kč/GJ

Úroveň předání

cena tepelné energie
od 1.1.2018

Nárůst %
(proti předběžné ceně 2017)

Nárůst v Kč
(proti předběžné ceně 2017)

Dodávka ze SRT 550,80 0,44 2,40
Dodávka v PS 498,70 2,21 10,80Nákup tepelné energie od Veolia Energie ČR, a. s. v Kč/GJ

  cena tepelné energie Nárůst v % Nárůst v Kč
Nákup 342,50 1,90 6,40


Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla: ÚT v NU a TV v OPS.

Úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici: TV a ÚT v PS

ÚT - ústřední vytápění
TV - teplá voda
PS - předávací stanice
OPS - objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvody tepla


Konečné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2017

Ceny DISTEP a.s. v Kč/GJ

Úroveň předání

cena tepelné energie
2017

Nárůst v %
(proti výsledné ceně 2016)

Nárůst  v Kč
(proti výsledné ceně 2016)

Dodávka ze SRT 527,00 0,46 2,40
Dodávka v PS 474,50 - 0,11 - 0,50Nákup tepelné energie od Veolia Energie ČR, a. s. v Kč/GJ 

  cena tepelné energie Nárust v % Nárust v Kč
Nákup 336,10 0,99 3,30


Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla: ÚT v NU a TV v OPS.

Úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici: TV a ÚT v PS

ÚT - ústřední vytápění
TV - teplá voda 
PS - předávací stanice
OPS - objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvody tepla