Nebytový prostor v budově v k. ú Frýdek, ulice Lískovecká, č. p. 3326, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 5196/89, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

Nebytový prostor v budově v k. ú Frýdek, ulice Mánesova, č. p. 3318, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 962/28, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

Nebytový prostor v budově v k. ú Místek, ulice 17. listopadu, č. p. 2186, stavba občanského vybavení, na pozemku p. č. 1535/19, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV č. 3129 pro k. ú. Místek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

v budově v k. ú. Frýdek, ulice Cihelní, č. p. 3416, garáž, na pozemku p. č. 1308/33, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.