DISTEP a.s. je držitelem licence na rozvod tepelné energie. Tepelnou energii pro vytápění a teplou vodu dodáváme prostřednictvím svých rozvodných tepelných zařízení, která zahrnují cca 41 km tras pro rozvod tepelné energie pro ústřední vytápění a teplou vodu, 63 předávacích stanic a 294 objektových předávacích stanic. Tepelnou energii nakupujeme od společnosti Veolia Energie ČR, a. s. Tepelnou energii pro ústřední vytápění a teplou vodu dodáváme do 1159 fakturačních odběrných míst, z nichž 961 je převážně bytového charakteru a 198 nebytového charakteru, což jsou především školy, školky, obchody, restaurace apod. V současné době zásobujeme tepelnou energií a teplou vodou cca 18 350 domácností ve Frýdku-Místku.

Ve složce Distribuce - Měrné spotřeby jsou k dispozici podrobné údaje k průběhu měrným spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

Ceník tepelné energie

Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2020 bez DPH

Ceny DISTEP a.s. v Kč/GJ

Úroveň předání

předběžné ceny
tepelné energie

od 1. 1. 2020

nárůst v %

(proti předběžným cenám 2019)

nárůst v %

(proti výsledným cenám 2019)

Dodávka ze SRT 615,60 5,54 2,14
Dodávka v PS 555,80 5,91 3,02Nákup tepelné energie od společnosti Veolia Energie ČR, a. s. v Kč/GJ pro rok 2020 bez DPH

  cena tepelné energie Nárůst v % (proti roku 2019)
nákup v PS 377,60 5,01

Vysvětlivky:

úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla (SRT): ÚT v NU a TV v OPS

úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici (PS): TV a ÚT v PS

ÚT – ústřední vytápění
TV – teplá voda
PS – předávací stanice
OPS – objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvod tepla
GJ – gigajoule


Výsledné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a.s. za rok 2019 bez DPH

úroveň předání výsledné ceny tepelné energie za rok 2019  
dodávka ze SRT 602,70 cena pro ústřední vytápění na patě objektu a cena pro ohřev teplé vody v objektové předávací stanici
dodávka v PS 539,50 cena pro ohřev teplé vody v centrální předávací stanici

Vysvětlivky:

úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla (SRT): ÚT v NU a TV v OPS

úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici (PS): TV a ÚT v PS

ÚT – ústřední vytápění
TV – teplá voda
PS – předávací stanice
OPS – objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvod tepla
GJ – gigajoule

 


Předběžné ceny tepelné energie společnosti DISTEP a. s. pro rok 2019 bez DPH

Ceny DISTEP a.s. v Kč/GJ

Úroveň předání

předběžné ceny tepelné
energie od 1. 1. 2019

nárůst v %
(proti předběžným cenám 2018)

Dodávka ze SRT 583,30 5,90
Dodávka v PS 524,80 5,23Nákup tepelné energie od společnosti Veolia Energie ČR, a. s. v Kč/GJ pro rok 2019 bez DPH

  cena tepelné energie Nárůst v % (proti roku 2018)
Nákup v PS 359,60 4,99

Vysvětlivky:

úroveň předání – dodávky ze sekundárních rozvodů tepla (SRT): ÚT v NU a TV v OPS

úroveň předání – dodávky v centrální předávací stanici (PS): TV a ÚT v PS

ÚT – ústřední vytápění
TV – teplá voda
PS – předávací stanice
OPS – objektová předávací stanice
NU – napojovací uzel
SRT – sekundární rozvod tepla
GJ – gigajoule