Pitnou vodu dodává naše společnost v těch oblastech Frýdku-Místku, kde v minulosti byl, popřípadě ještě dnes je nedostatečný statický tlak pitné vody v rozvodech SmVak Ostrava a.s., nebo tam, kde je nutno provozovat tzv. II. tlakové pásmo. Za tímto účelem provozujeme 20 automatických tlakových stanic. Pitná voda je dodávána do 431 odběrných míst převážně bytového charakteru. 

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na množství odebírané vody ze sítě v určitém časovém okamžiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na každém místě vodovodu mění v průběhu dne.

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, platí následující:

maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa, hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Aktuální informace o jakosti vody naleznete na stránkách http://www.distep.cz/sluzby/193-jakost-voda   a dále na webových stránkách http://www.smvak.cz/kvalita-vody.

 Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2019

Název služby  cena Kč/m3 z toho stočné SmVaK a.s.  Kč/m3
Pitná voda 70,80 34,80
Voda pro přípravu teplé vody 74,60  

 


 Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2018

Konečné ceny vody pro přípravu teplé vody bez DPH společnosti DISTEP a.s. za rok 2018: 70,47 Kč/m³ z toho stočné vybírané pro společnost SmVaK Ostrava a.s.: 33,42 Kč/m³

Název služby  cena Kč/m3 z toho stočné SmVaK a.s.  Kč/m3
35 SV dodaná (předaná s tl.) 70,58 33,42
36 SV předaná 70,58 33,42
37 SV předaná snížená 68,06 33,42
38 SV dodaná snížená(předaná s tl. sníž.) 67,51 33,42
TV I. tl. pásmo, OPS 82,96 33,42
TV I. tl. pásmo, PS, OPS snížená 70,50 33,42
TV II. tl. pásmo, PS, OPS 85,21 33,42
TV II tl. pásmo, PS, snížená 81,57 33,42

Pozn.
SV - studená voda (pitná voda)
TV I - studená voda pro ohřev teplé vody I.tl. pásmo
TV II - studená voda pro ohřev teplé vody II.tl. pásmo
OPS  - objektová předávací stanice
PS - předávací stanice