Pitnou vodu dodává naše společnost v těch oblastech Frýdku-Místku, kde v minulosti byl, popřípadě ještě dnes je nedostatečný statický tlak pitné vody v rozvodech SmVak Ostrava a.s., nebo tam, kde je nutno provozovat tzv. II. tlakové pásmo. Za tímto účelem provozujeme 20 automatických tlakových stanic. Pitná voda je dodávána do 435 odběrných míst převážně bytového charakteru.

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na množství odebírané vody ze sítě v určitém časovém okamžiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na každém místě vodovodu mění v průběhu dne.

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, platí následující:

maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa, hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Aktuální informace o jakosti vody naleznete na stránkách http://www.distep.cz/sluzby/193-jakost-voda   a dále na webových stránkách http://www.smvak.cz/kvalita-vody.

Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2021 bez DPH

název služby

cena Kč/m³

nárůst v %  (proti roku 2020)

pitná voda

40,03

5,96

 

Ceny vody pro přípravu teplé vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2021 bez DPH:

83,79 Kč/m³, z toho stočné stanovené z kalkulace společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 38,85 Kč/m³

 

 

Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2020 bez DPH

název služby

cena Kč/m³

nárůst v %  (proti roku 2019)

pitná voda

37,78

4,94

 

Ceny vody pro přípravu teplé vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2020 bez DPH:

79,05 Kč/m³, z toho stočné stanovené z kalkulace společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 36,69 Kč/m³

 

Ceny pitné vody společnosti DISTEP a.s. pro rok 2019

název služby 

cena Kč/m3

z toho stočné SmVaK a.s.  Kč/m3

Pitná voda

70,80

34,80

Voda pro přípravu teplé vody

74,60