1. Pronájem garážových stání

v budově v k. ú. Frýdek, ulice Cihelní, č. p. 3416, garáž, na pozemku p. č. 1308/33, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Nájemné za jedno garážové stání je stanoveno ve výši 1.285,-- Kč vč. DPH/1 měsíc.

V případě zájmu kontaktujte telefonicky Elišku Zientkovou – tel. 558 442 114.