Havarijní služba je poskytována odběratelům, se kterými máme uzavřenu smlouvu o poskytování havarijní služby.
Společnost disponuje kvalitním technickým a materiálním zázemím a zaměstnává vysoce kvalifikované odborníky, jejichž dlouholeté zkušenosti jsou umocněny podrobnou znalostí místních podmínek. Při poruchách na zařízeních ÚT, TV a SV je úkolem havarijní služby zabránit následným škodám na majetku, zjistit příčinu poruchy a dle zájmu zákazníka a technických možností poruchu odstranit.

Havarijní služba je poskytována:

v pracovní dny od 14.00 do 22.00 v nepracovní dny od 08.00 do 22.00