dovolujeme si Vás informovat o vydání nařízení vlády č. 299/2022 Sb. ze dne 5. října 2022, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., ze dne 24. srpna 2022, o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Pro naše zákazníky odebírající teplo to znamená, že je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo, s tím, že ani na již podané žádosti nebude brán zřetel.