Tepelná energie pro centrální zásobování teplem ve Frýdku –Místku je vyráběna ve výtopně Sviadnov společností Dalkia Morava a.s.-divize Frýdek-Místek.Nosným médiem je horká voda o teplotě až 160oC.Odtud je horkovodními rozvody přivedena na území města.
DISTEP a.s. nakupuje tepelnou energii ve svých 50 předávacích stanicích (PS), kde z ní připravuje topnou vodu pro ústřední vytápění (ÚT) a teplou užitkovou vodu (TUV).V některých případech je zde připravována tzv. konstantní topná voda pro objektové předávací stanice (OPS).Z předávací stanice jsou pak vlastními tepelnými rozvody zásobovány jednotlivé objekty.