1. nebytový prostor v budově v k. ú Místek, ulice 17. listopadu, č. p. 2186, stavba občanského vybavení, na pozemku p. č. 1535/19, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. 3129 pro k. ú. Místek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový prostor s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím o ploše 351,2 m 2 . Užívání prostor musí schválit stavební úřad podle plánovaného záměru.

 

2. nebytový prostor v budově v k. ú Frýdek, ulice Lískovecká, č. p. 3326, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 5196/89, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový prostor ve dvou úrovních, přístupný pohodlným schodištěm, o ploše 288,16 m 2 . V současné době je prostor užívání povolený ke skladování skleněných a papírových obalů. Změna účelu užívání je možná až po souhlasu stavebního úřadu.

 

3. nebytový prostor v budově v k. ú Frýdek, ulice Mánesova, č. p. 3318, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 962/28, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový prostor o ploše 216,52 m 2 . V současné době je prostor užívání povolený k dočasnému skladování materiálu. Změna účelu užívání je možná až po souhlasu stavebního úřadu.

 

Prostory nesmí být užívány jako restaurační zařízení nebo zařízení s obdobným provozem.

Prohlídka prostorů je možná po telefonické domluvě - Eliška Zientková – tel. 558 442 114.