1. volné nebytové prostory v budově v k. ú. Frýdek č. p. 3313, stavba občanského vybavení na pozemku p. č. 706/41, zastavěná plocha a nádvoří a v budově v k. ú. Frýdek č. p. 3314, stavba občanského vybavení na pozemku p. č. 706/72, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Dr. Vančury o výměře 276 m², venkovní terasu v k. ú. Frýdek na pozemku p. č. 706/89, ostatní plocha na ul. Dr. Vančury o výměře 82 m² a parkovací plochu v k. ú. Frýdek na pozemku p. č. 706/88, ostatní plocha na ul. Dr. Vančury o výměře 205 m².

Více informací ...

 

2. volné nebytové prostory v budově v k. ú Frýdek č. p. 3318, stavba technického vybavení na pozemku p. č. 962/28, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Mánesova o výměře 115 m².

Více informací ...