1. Volné nebytové prostory v budově v k. ú Frýdek č. p. 3318, stavba technického vybavení na pozemku p. č. 962/28, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Mánesova o výměře 115 m².

Více informací ...

 

 2. Nebytové prostory v budově v k. ú. Frýdek č. p. 3326, stavba občanského vybavení na pozemku p. č. 5196/89, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Lískovecká o výměře 277 m².

Více informací ...