Aktuality

Naši odběratelé výrazně ušetřili za teplo za rok 2015 oproti platbám za rok 2014

DISTEP realizoval ve spolupráci s městem Frýdek-Místek v roce 2015 úsporná opatření a snížil své náklady, které vstupují do cen tepelné energie. Dosáhl jak výrazného snížení výsledné jednotkové ceny za gigajoul, tak ušetřil svým zákazníkům na celkových platbách za tepelnou energii.

Byla založena Městem Frýdek-Místek dne 31.10.1995 jako jediným zakladatelem za účelem převzetí privatizovaného majetku státního podniku Teplo Frýdek-Místek. Základní jmění společnosti při založení činilo 1 mil. Kč. Faktické hospodaření započalo dnem 26.3.1996, kdy město Frýdek – Místek zrealizovalo vklad části podniku. Jediným akcionářem je dosud město Frýdek – Místek.

DISTEP a.s. je téměř z devadesáti procent dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) na území města Frýdku – Místku. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění objektů a dodávka teplé užitkové vody. Společnost zajišťuje správu a údržbu automatických tlakových stanic a veřejného vodovodu II. tlakového pásma včetně prodeje pitné vody v oblastech s nedostatečným statickým tlakem vody ve vodovodním řádu SmVak a.s. DISTEP a.s. vyvíjí podnikatelskou činnost i v dalších oblastech souvisejících s hlavním předmětem podnikání .